15 miljoner kr i vite för Nacka om förskola på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN  | Nacka kommun beslutade förra året att förvärva c:a 4050 kvm av en fastighet på Kvarnholmen, sk röda villan, för att användas som förskola. Planenheten har dock rekommenderat att ytterligare c:a 1.100 kvm förvärvas.

Kvarnens dagis på Kvarnholmen 1984

Kvarnens dagis i röda villan på Kvarnholmen, 1984 (bild: Mattias Qvarsells ägo)

I köpekontraktet mellan Nacka kommun och säljaren Holmkvarnen 5 AB finns en intresseant vitesklausul:

14. För det fall köparen inte har uppfört /inrättat förskola i Röda villan nr 1 och nr 2 på Fastigheten senast den 31 december 2015, skall köparen erlägga ett vite till säljaren om femtonmiljoner(15 000 000) kronor. Vitet skall även utgå för det fall Köparen har uppfört/inrättat förskola inom angiven tidpunkt men förskoleverksamheten på Fastigheten därefter har upphört före den 31 december 2020.

Klausulen har efter en förhandling ändrats till;

14.För det fall köparen inte har uppfört /inrättat förskola i Röda villan nr 1 och nr 2 på Fastigheten senast 3 år efter detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft, skall köparen erlägga ett vite till säljaren om femtonmiljoner(15 000 000) kronor. Vitet skall även utgå för det fall Köparen har uppfört/inrättat förskola inom angiven tidpunkt men förskoleverksamheten på Fastigheten därefter har upphört före den 31 december 2020.

2 svar till “15 miljoner kr i vite för Nacka om förskola på Kvarnholmen

  1. Nancy Granström

    Det är mycket som är intressant i de olika pågående hanteringarna av mark
    och fastigheter på Kvarnholmen som så mycket annat i dagens samhälle.
    En dåtids idealist..

  2. Intressant. Vilka är Holmkvarnen 5 AB och varför är de så måna om att det blir förskoleverksamhet där? Eller finns det kanske andra skäl till klausulen, i stil med att kommunen fick ett bra pris med villkoret att syftet med köpet var just det här, och att fastigheten inte säljs vidare eller så?

Kommentera