Skräpig bukt mellan Lugnets terrass och Fendergatan i Henriksdalshamnen

HENRIKSDALSHAMNEN  | Bukten mellan planteringen på Lugnets terrass och Fendergatan i Henriksdalshamnen tillhör de skräpigaste platserna på Västra Sicklaön om vi nu bortser från Kanalvägen i höjd med kvarter Båtklubben, ingången till Henriksdalstunneln och ytan runt Henriksdalsbergets konstgräsplan. Fortsätt läsa ”Skräpig bukt mellan Lugnets terrass och Fendergatan i Henriksdalshamnen”

Dags att rusta upp promenadstråket mellan Henriksdalsberget och Svindersvik gård

Parkbänkar och sopkorgar på promedanstråket mellan den s.k. Dockan (dvs. tomrummet mellan Henriksdalsberget och Alhpyddan) och Svindersvik gård längs har sett sina bästa dagar. Fortsätt läsa ”Dags att rusta upp promenadstråket mellan Henriksdalsberget och Svindersvik gård”