Stockholm Vatten godkänner inte BRF Svindersviks skadeanmälan

Nacka Värmdö Posten, DN och vastrasicklao.se har tidigare skrivit att Bostadsrättsföreningen Svindersvik på Henriksdalsberget vände sig Stockholm Vatten med en skadeanmälan. Skadorna ska ha uppstått i samband med sprängningar för att utvidga Henriksdals reningsverk.
Skador på pelarna mellan Henriksdalsbergets torg och innergård
Stockholm Vatten påpekar i ett svar, där man avvisar skadeanmälan, att
  1. skadan måste ha uppstått efter att sprängningarna avslutades hösten 2009 eftersom de inte fanns dokumenterade i försäljningsbesiktningen vid ombildningen av Stockholmshems hyresfastighet till bostadsrätt;
  2. fastigheten ligger 180 meter utanför riskområdet, dvs 280 meter från sprängplats;
  3. inga högre vibrationsvärden har registrerats av entreprenören än tillåtet;
Vinkeländring på pelare vid Henriksdalsbergets torg

I skrivande stund är det oklart hur BRF Svindersvik kommer att agera. Möjliga argument kan vara att

  1. Entreprenören fuskade med rapporteringen av vibrationsvärdena. Man utförde också ibland spräningningar utanför den tillåtna dygnstiden. så man verkade inte ta det här med regler på allvar;
  2. Man inte har haft vibrationsmätare inom den här fastigheten utan bara inom fastigheten som ligger närmare spräningarna;
  3. Försäljningsbesiktningen förskönades för att forsera en ombildning. Det är en gängse metod;
  4. Skadorna först månader efter spräningningen har blivit synliga;

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: