Ändring av detaljplanen för Saltsjöqvarn kan ta något år

Enligt Saltsjöqvarns Samfällighetsförening SQSF arbetar Nacka kommun just nu med att ta fram underlag för ändring av detaljplanen när det gäller huvudmannaskapsfrågan.

Tunneln mellan Saltsjöqvarns kaj och Hästholmsvägen

Tunneln mellan Saltsjöqvarns kaj och Hästholmsvägen

Avsikten är att kommunen ska ta över tunneln mellan kajen och Hästholmsvägen, kajen längst med Saltsjön bort till Finnboda, Sjökvarnsbacken och pumpstationen.

Förslaget ska vara klart för beslut den här månaden. Att ändra detaljplanen utifrån förslagen kommer att ta något år.

Kommentera