Kvarnholmsvägen ska gå till Nacka gymnasium

Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd har beslutat att göra om väg- och platsnamn på Kvarnholmen.

Invigningen av Kvarnholmsbron 1924

Invigningen av Kvarnholmsbron 1924

Bronamn

Befintliga bron till Kvarnholmen får namnet Kvarnholmsbron. Föreslagna bron över Svindersviken får namnet Svindersviksbron.

Vägnamn

Vägnamnet Brovägen upphävs. Kvarnholmsvägen förlängs över Kvarnholmsbron och stäcker sig över gamla Tre Kronors vägen (blir kvar endast i den delen som utgör bostadsadress), på Svindersviksbron och därefter i tunnel genom Ryssbergen, under Värmdöleden och fram till Griffelvägen.

Kommentera