Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital

SALTSJÖQVARN | Danvikens Hospital får enligt detaljplan Dp 279 endast användas som hotell, museum, samlingslokal, restaurang eller kontor. Fastighetsutvecklaren Mindhouse planer liknar dock för mycket bostäder. Därför säger Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnden nej till ansökan. Fortsätt läsa ”Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital”

Tillbyggnad på Henriksborg måste rivas

I oktober beslutade Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd att den olovligt uppförda tillbyggnaden vid ett radhus på Östra Henriksborgsvägen 43 måste rivas. Fortsätt läsa ”Tillbyggnad på Henriksborg måste rivas”

Ryssberget ska bli reservat först 2014

Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutar i en tjänsteskrivelse att Ryssbergets urskog ska bli reservat först 2014. Fortsätt läsa ”Ryssberget ska bli reservat först 2014”

Kvarnholmsvägen ska gå till Nacka gymnasium

Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd har beslutat att göra om väg- och platsnamn på Kvarnholmen. Fortsätt läsa ”Kvarnholmsvägen ska gå till Nacka gymnasium”

Hög p-norm på Kvarnholmen

I början av mars 2011 tillströk Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd planförslaget för östra kvarnområdet på Kvarnholmen. Det fanns dock reservationer kring p-normen, alltså antal parkeringsplatser per bostad. Fortsätt läsa ”Hög p-norm på Kvarnholmen”

Nacka Mark och Exploatering AB vill bygga bostäder i Ryssbergen

Majoriteten i Nacka kommunfullmäktige (m, fp, kd och c) har tidigare beslutat att göra om Ryssbergen till naturreservat med undantag för mark som kommer att exploateras inom Kvarnholmsförbindelsen. Fortsätt läsa ”Nacka Mark och Exploatering AB vill bygga bostäder i Ryssbergen”