Sjöstadstrafikens entreprenör Ressel fick miljödiplom

HENRIKSDALSHAMNEN | Ressel Rederi AB som på uppdrag av Stockholm stad håller i färjetrafiken i Hammarby sjö, har tilldelats Sjöfartsforums miljödiplom.

Henriksdalshamnen med M/S Emelie och M/S Lisen vid Barnängsbryggan

Henriksdalshamnen med M/S Emelie och M/S Lisen vid Barnängsbryggan

”Fredrik Robbertte [från Ressel Rederi AB] har, genom sitt personliga engagemang och ansvarstagande i det dagliga arbetet, motiverat färjepersonalen till ett nytt, mer hållbart körsätt och rederiledningen till tekniska åtgärder. Åtgärderna har minskat energiförbrukningen och därmed miljöbelastningen
i hamntrafiken med en tredjedel”, står det i Sjöforumets motivation.

Sjöfartsforum delar årligen ut ett miljöpris, instiftat 1996. Priset belönar insatser att minska sjöfartens miljöbelastning och ny miljövänlig teknik eller nya miljövänliga processer. Priset kan tillfalla företag, personer, produkter eller servicesystem.

Kommentera