Kör sakta runt Vilans skola! 30 km/h gäller!

HENRIKSDALSBERGET / SALTSJÖQVARN / FINNBODA | Föräldrar med barn på Vilans skola och förskola upplever fortfarande att det körs för fort på Danvikshemsvägen och Kvarnholmsvägen.

Rondellhundar på Kvarnholmsvägen

Trafikpolisen kommer därför att göra hastighetskontroller runt skolan. Det är 30 km/h som är gränsen.

Anmäl fortkörare till närpolisen på tel. 0105643227.

Kommentera