Länsstyrelsen godkänner ny fordonsgasanläggning på Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Fordonsgas Stockholm AB tillstånd att driva och utvidga uppgraderingsanläggningen vid Henriksdals avloppsreningsverg för framställning av maximalt 22.000.000 N kubikmeter fordonsgas per år.

Däremot kommer fastställande av slutligt villkor för utsläpp av metan från anläggningen att uppskjutas under en prövotid.

Parklek och träd på Henriksdalsringens innergård
Parklek och träd på Henriksdalsringens innergård

Eftersom anläggningen ligger i anslutning till bostadsområdet på Henriksdalsringen med 770 lägenheter och transporter sker i närheten av bostadsområdet gäller ett antal villkor för tillståndet, däribland:

  • Hanteringen ska ske på ett sådant sätt att risk för lukt, föorening och andra olägenheter förebyggs;
  • Buller från anläggningen ska begränsas till följande ljudnivåer utomhus vid bostäder: 50 dBA (kl 7:00 – 18:00 dagtid), 45 dBA (kl 18.00 – 22:00 kvällstid samt lör, sön och helgdagar) och 40 dBA (kl 22:00 – 7:00 nattetid).
  • Kemiska produkter samt farligt avfall ska förvaras så att eventuellt läckage och spill inte förorenar mark, grundvatten, ytvatten och luft.
  • Transporter med tunga fordon till och från anläggningen under byggtiden ska bara ske helgfri mån – fr kl 7:00 – 18:00. Men undantag kan ske.
  • Buller under byggtiden ska begränsas till följande ljudnivån utomhus vid bostäder: 60 dBA (kl 7 – 19:00 helgfri mån – fre), 50 dBA (kl 19:00 – 22:00 helgfri  mån-fre), 50 dBA (kl 7:00 – 19:00 lör – sön samt helgdag) och 45 dBA (19:00 – 22:00 lör – sön och heldag).

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 maj 2012. Den som vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska göra det skriftligen. Läs mer om byggprojektet.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: