Henriksdals reningsverk släppte 20 miljoner liter avloppsvatten i Saltsjön

30 juli berättade några grannar om hur de såg avföring, tamponger, toalettpapper m.m. längs med kajerna i Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen.

Fortsätt läsa ”Henriksdals reningsverk släppte 20 miljoner liter avloppsvatten i Saltsjön”

Nacka kommun och Stockholm Vatten ska ingå avtal om Henriksdal

Stockholm Vatten ska flytta Bromma reningsverk till Henriksdal. Det påverkar dock Nacka kommuns planer för bostadsbygge i Henriksdal negativt. Därför vill nu Nacka att eventuella intressekonflikter regleras med ett avtal. Fortsätt läsa ”Nacka kommun och Stockholm Vatten ska ingå avtal om Henriksdal”

Centraliseringen av Stockholms avloppsrening i Henriksdal börjar under andra kvartalet 2015

Många på Västra Sicklaön har nu fått ett nyhetsbrev från Stockholms Vatten om hur att Henriksdals reningsverk måste utökas, nu när Stockholm stad stänger Bromma reningsverk. Fortsätt läsa ”Centraliseringen av Stockholms avloppsrening i Henriksdal börjar under andra kvartalet 2015”

16 januari: Lär dig mer om Henriksdals reningsverk

16 januari klockan 14:00 – c:a 16:00 kan du lära dig mer om hur vårt avloppsvatten hanteras i Henriksdals reningsverk. Fortsätt läsa ”16 januari: Lär dig mer om Henriksdals reningsverk”

Ungdomar klättrade uppför lyftkran på Henriksdalsberget

30 oktober på kvällen fick polisen ett samtal om att tre personer klättrar uppför en lyftkran på minst tre våningar på Henriksdals reningsverks mark på Henriksdalsberget. Fortsätt läsa ”Ungdomar klättrade uppför lyftkran på Henriksdalsberget”

Granne föreslår intresseförening i Saltsjöqvarn inför planerade byggprojekt

Pensionerade grannen Åke Raushagen har följt utvecklingen i och kring Saltsjöqvarn som kommer att många närstående byggprojekt i samband med Nacka kommuns förpliktelser att bygga nya bostäder för att kunna försvara en tunnelbanelinje mot kommunen. Fortsätt läsa ”Granne föreslår intresseförening i Saltsjöqvarn inför planerade byggprojekt”

Fler kontor planeras i Henriksdal när Nacka bygger stad

Kontorshuset Henriksborg och DanvikCenter gör att andelen kontor är redan idag stort mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget, alltså på ytan där Nacka kommun vill bygga nya bostäder. Fortsätt läsa ”Fler kontor planeras i Henriksdal när Nacka bygger stad”

Tre stora byggprojekt kan göra det svårt att köra in på Kvarnholmsvägen

Nacka kommun, Stockholm Vatten och Stockholm stad / SL har tre byggprojekt som delvis pågår samtidigt i början av Kvarnholmsvägen. Det kan bli trångt för oss som bor här och vill ta sig in gående, med bussar eller med bilar. Fortsätt läsa ”Tre stora byggprojekt kan göra det svårt att köra in på Kvarnholmsvägen”

7 maj: Samråd i DanvikCenter om utbyggnad av Henriksdals reningsverk

Bromma avloppsreningsverk läggs ner. Istället kommer allt avloppsvatten att renas i Henriksdals reningsverk som i så fall behöver byggas om och ut. Blir det störande sprängningar under utbyggnaden? Blir det mer avföringslukt i framtiden? Kommer utbyggnaden att krocka med eventuella planer att flytta på Värmdövägen? Fortsätt läsa ”7 maj: Samråd i DanvikCenter om utbyggnad av Henriksdals reningsverk”

Slam från Henriksdals reningsverk i jordbruksmark undersöks

Avloppsslam från reningsverk används ofta som gödsel på åkermark. Men eftersom många läkemedel inte bryts ner i reningsverket kan dessa hamna i vår mat istället. Fortsätt läsa ”Slam från Henriksdals reningsverk i jordbruksmark undersöks”