Mycket silver att hantera på Henriksdals reningsverk

HENRIKSDALSBERGET | Tidningen Ny Teknik skriver att mängden silver i slammet från reningsverken i Henriksdal och Bromma stiger.

Henriksdals reningsverk på och i Henriksdalsberget

Henriksdals reningsverk på och i Henriksdalsberget

Det är silver som tvättats ur kläder som marknadsförs som luktfria.

Silvret är minst lika giftigt som kvicksilver. Det slår ut nyttiga vattenrenande bakterier. Dessutom kan det leda till att bakterier blir antibiotikaresistenta.

Läs hela artikeln i Ny Teknik.

Kommentera