Fotografier från Dramaten och Operans verkstadshistoria

GÄDDVIKEN | På restaurang Milous väggar i Gäddviken på Kvarnholmsvägen 56 hittar du intressanta fotografier från Dramatens och Operans dekorverkstadshistoria.

De här kulturinstitutionerna har ju sina ateljéer i den av Konsumentföreningen uppförda tegelbyggnaden i Gäddviken.

Kommentera