Bostadsrättsförening på Henriksdalsberget utnämner portvärdar

HENRIKSDALSBERGET | Bostadsrättsföreningen Svindersvik på Henriksdalsberget är med sina 316 lägenheter och 28 affärslokal en av Nackas 20 största fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningen har nu utnämnt en värd i varje port som kan svara på enklare frågor från boende samt anmäla fel i trapphuset. Portvärdarna ska också verka för trygghet och trivsel.

>> Läs mer på BRF Svindersviks hemsida

Henriksdalsberget sett från Svindersviken

Kommentera