Planförslag för Danvikshem ställs ut tom 22 mars

DANVIKSHEM | Fram till 22 mars 2013 har du möjlighet att lämna synpunkter på omarbetade planförslaget för Danvikshem där man vill bygga c:a 100 nya seniorbostäder (55+) samt 30 till 60 platser för gruppboende och fyra parhus.

Seniorboendet på Finnbodaberget bakom Danvikshem, Nacka
Seniorboendet på Finnbodaberget bakom Danvikshem

Planförslaget finns utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, (stadshuset), Granitvägen 15, Nacka. I utställningshallen visas en modell.

Utställningshallen är öppen:

mån 7.30-19.00, tis-tors 7.30-17.00, fre 7.30-16.30.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum under de tider biblioteket har öppet.

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen komma in senast den 22 mars 2013. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1996/82 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka eller via e-post till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 1996/82 214 i ämnesraden. Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Angela Jonasson 08-718 94 45.

>> Läs mer på Nacka kommuns webbplats

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: