IKANO Bostad lovar bättring i Finnboda efter misslyckad sprängning

FINNBODA | IKANO Bostad som bygger bostadsrätter mellan Finnberget, brf Finnboda Allé och gamla Docklands (tidigare Finnboda varvs svetshallar) har efter den okontrollerade sprängningen med stensprut i portar och krossade fönster lovat förbättra sina rutiner:

  • större ytor täcks vid gummimattor;
  • fler vakter finns på plats.

Inför varje sprängning hörs som tidigare också ett antal kraftiga ljudsignaler. Läs  mer om vad som har hänt

Port inom bostadsföreningen Finnboda Allé

Kommentera