Det sprängs för en ny biogasanläggning på Henriksdalsberget

Scandinavian Biogas påbörjar sprängningarna på Henriksdalsberget i anslutning till Henriksdals reningsverk för en ny anläggning för biogas av drivmedelskvalitet. Fortsätt läsa ”Det sprängs för en ny biogasanläggning på Henriksdalsberget”

Sprängningar på Kvarnholmen återupptogs efter tillbud

20 oktober återupptogs sprängningarna vid spisfabriken på Kvarnholmen efter att sprängmassor hamnade utanför avspärrningarna vid en sprängning den 16 oktober. Fortsätt läsa ”Sprängningar på Kvarnholmen återupptogs efter tillbud”

Äntligen: Extremt smala gång- och cykelvägen nedanför Danviksklippan ska breddas

I början av februari ska Stockholm stads trafik- och renhållningsnämnden ta godkänna förslaget om att satsa 267 miljoner kronor på att förbättra cykelvägar, däribland den mycket trånga gång- och cykelbanan mellan Henriksdalshamnen och Danvikstull nedanför Danviksklippan. Fortsätt läsa ”Äntligen: Extremt smala gång- och cykelvägen nedanför Danviksklippan ska breddas”

Sprängning av fem kajpelare på Kvarnholmen

KUAB, som just nu river och bygger på Södra kajen mot Svindersviken på Kvarnholmen, kommer veckorna 36 och 37 att spränga bort fem kajpelare vid tre tillfällen. Fortsätt läsa ”Sprängning av fem kajpelare på Kvarnholmen”

Sprängningsarbeten för Kvarnholmsförbindelsen har påbörjats

KVARNHOLMEN / RYSSBERGEN | Nu har arbetet med Kvarnholmsförbindelsen även påbörjats mittemot Kvarnholmen där det sprängs flr tunbeln under Ryssbergens urskog.
Fortsätt läsa ”Sprängningsarbeten för Kvarnholmsförbindelsen har påbörjats”