Stadsvandringen i Henriksdal lockade till sig ett 30-tal grannar

HENRIKSDALSHAMNEN / SALTSJÖQVARN / HENRIKSDALSBERGET / FINNBODA | Natur- och kulturvandringen från korsningen Värmdövägen / Kvarnholmsvägen till Finnboda med exkursioner på Bageriberget, Henriksdalsberget och Henriksborg lockade till sig ett trettiotal grannar.

Jag berättade om områdets historia och nuvarande näromgivning, medan Ronny  Fors från Naturskyddsföreningen pratade om närnaturen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Följande byggprojekt togs upp:

 • Nacka Tower: Ett hus från slutet av 1800 talet ryker samt utsikt och sol för många grannar på Henriksdalsberget, Henriksborg och Saltsjöqvarn.
 • Danvikshem: Ingrepp i ”Engelska parken” mellan Vilans skola och Danvikshem när det ska byggas i slänten;
 • Östra förbindelsen: Betydliga bullerstörningar för grannar i Finnboda och på Danvikshem; Finnboda förskola samt båtklubbar i Svindersviken måste flytta på sig; Skogen på Henriksdalsberget (= Trolldalen) kommer att ryka;
 • Kvarnholmsbron: Kan dra till sig trafik från Värmdövägen till Nacka  Forum rakt genom våra bostadsområden i Finnboda och Kvarnholmen; Urskogsmiljöer i Ryssbergen går förlorade;
 • Henriksdal: Planer på punkthus i slänten mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget hotar värdefull närnatur och resterna efter en vikingaborg;

Följande historier från förr berättades:

 • Henriksdalshamnen: Barnhem och konstnärskoloni i Lugnet på 1800-talet; varvet Hammarbyverken; gjuteriet J. A. Hedberg & Co Industri AB.
 • Henriksborg: Sommelii linoljefabrik; Rylander & Rudolphs batterifabrik; Förvärv genom KF; Planer på Folksams huvudkontor; Radhusen;
 • Saltsjöqvarn: Holmberg & Möllers kvarnanläggning;
 • Henriksdalsberget: Vikingaborg; Planer på bostadsområde för 10.000 invånare; Henriksdals reningsverk; Henriksdalsringens miljonprojektsboende; Glada Henkans barnkör; fritidsgården Glada Henkan;
 • Henriksdal: Gården Henriksdal; Svarta damen som hemsökte Henriksdal; (H)Vilans skola från slutet av 1800-talet; Ödekyrkogården; Författarinnan Tora Dahl
 • Finnboda: Beckbruk & tunnbinderi; Bergsunds mekaniska verkstad; Varvsarbetarnas gamla och nu rivna bostadsområde på Finnbodaberget; Förfallna disponentbostaden på Finnbodaberget; Finnboda varv;

Närnaturområden som togs upp:

 • Skogsresterna i slänten mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen, respektive Henriksborg och Kvarnholmsvägen: Stor betydelse för att hålla borta buller och damm från Kvarnholmsvägen med stigande trafikmängder; Gamla ekar, tickor och torrakor här liksom i Ryssbergens urskog;
 • Bageriberget: Rensades för mer av 10 sedan av NCC på vegetation; Hänförande utsikt över Saltsjön, Djurgården, Gamla stan och Södermalm;
 • Trolldalen (skogen på Henriksdalsbergets östra del): Två mikroklimat – det ena mer nordiskt och kallt med många gamla ekar och tallar; det andra mer skånskt, varmt och rikare på lövträd;
 • Engelska parken (träden i slänten mellan Danvikshem och Vilans skola)
 • Ryssbergens urskog: Ska bli naturreservat men en del offras i skaktarbeten för Kvarnholmsförbindelsen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: