Lugnare på Henriksdalsberget sedan Saltsjöbanan står stilla

HENRIKSDALSBERGET | 21 juli ska Saltsjöbanan börja trafikera igen men inte alla kommer att sakna tåget som tar en paus för installation av så kallade spårnära skärmar, alltså bullerskydd på sträckan från Saltsjö-Järla till Storängen.

Men bullret är på många håll ett problem, speciellt när man har ett tåg som ska in och ut i Henriksdalstunneln. Så här skrev en granne på Henriksdalsringen till mig för några dagar sedan:

”Jag som bor Henriksdalsringen som vätter mot Saltsjöbanan kan konstatera att även jag höra vad man säger på TV utan att ett skramlande tåg åker förbi.”

Nacka har i domstol fått rätt att utdöma ett vite om bullret från spåren överstiger 75 decibel.

Henriksdalsberget, Nacka: Henriksdalsringens gröna innergård

Henriksdalsberget, Nacka: Henriksdalsringens gröna innergård

Kommentera