Buss 469 kommer att gå till Tvärbanan

Från och med 15 december 2013 kommer buss 469 från Finnberget till Nacka sjukhus att gå via Henriksdalshamnen till Sickla Udde så att grannar på Västra Sicklaön får möjlighet att ta Tvärbanan.

Buss 469 mellan Finnberget och Nacka sjukhus

Buss 469 mellan Finnberget och Nacka sjukhus

Många resenärer i Nacka saknar idag direkt koppling till Tvärbanan.

Linjens sträckning ändras därför till att gå via Sickla udde, vilket innebär nya hållplatser. I riktning mot Kvarnholmen tillkommer hållplatserna Båtbyggargatan, Kanalvägen och Värmdövägen. I riktning från Kvarnholmen tillkommer Kanalvägen och Båtbyggargatan. Inga befintliga hållplatser försvinner. På detta sätt ges resenärer till respektive från Finnberget och
Henriksdal möjlighet till byte med Tvärbanan. Även resenärer till och från
centrala Nacka får möjlighet till byte med Tvärbanan.

Kommentera