Nacka kommun vill ha fler säkerheter för boende när bostäder byggs på bensinbergrum

KUAB, Kvarnholmen Utveckling AB, har tidigare av Mark- och miljödomstolen (MD) fått tillstånd att avveckla och försegla bergrum som använts för lagring av bensin. Beslutet har överklagats av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) vid Nacka kommun.

MSN föreslår att tillståndet kompletteras med följande villkor:

  1. Kontrollprogram ska även godkännas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun.
  2. Gränsvärde för bensen fastställs till 0,0017 mg/m3 i inomhusluft i befintliga bostäder vid Havre-, Vete-, Råg- och Tre Kronors väg samt nya bostäder inom pågående detaljplan 5 i området ovanför bensinbergrummen.
  3. Vid överskridande av gränsvärdet ska bolaget vidta skyddsåtgärder så att detta inte överskrids.
  4. Tid för framställan av anspråk till följd av oförutsedd skada bestäms till 15 år efter arbetstidens utgång.

 

Funkishusen på Kvarnholmen med stadsvandrare och grönska

Funkishusen på Kvarnholmen med stadsvandrare och grönska

 

Kommentera