Nästa år slutar buss 71 att åka till Slussen

Enligt Stockholms läns landstings hemsida kommer buss 71 (som idag stannar på bland annat Kanalvägen i Henriksdalshamnen) att sluta åka till Slussen under Slussens ombyggnad 2015 – 2019.

Bussen kommer istället att vända på Katarinavägen ungefär i höjd med dagens hållplats Glasbruksgatan. Busstrafiken prioriteras genom kollektivkörfält och reglering av trafiksignaler.

Läs mer om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen

Buss 71 stannar på Kanalvägen i Henriksdalshamnen

Kommentera