19 maj: Omfattande sprängarbeten påbörjas i Gäddviken nedanför Finnberget

Måndag, 19 maj kommer enligt planerna Nacka kommuns entreprenör att börja borr i berget som ligger mellan rondellen i Finnboda och infarten till Operans ateljéer i Gäddviken. När borrningsarbetet pågår kommer det att låta en hel del.

Efter borrningarna börjar själva sprängningsarbetet. Vissa hus förses med vibrationsmätare. Skakningar som upplevs vid sprängning känns ofta större än vad de egentligen är på grund av tryckvågen i luften.

Till en början kommer kommunens entreprenör att spränga utan fasta tider, men när de börjar med den höga bergssidan på Finnbergssidan kommer de att införa fasta sprängningstider.

Borrningarna och sprängningarna ingår i Nacka kommuns investering i att förbereda Kvarnholmsvägen för mer trafik till nya stadsdelen på Kvarnholmen.

Grinden till teater- och dansverksamheterna i Gäddviken

Grinden till teater- och dansverksamheterna i Gäddviken

Kommentera