Arkeologisk undersökning av medeltida husgrund på Kvarnholmen

De många byggprojekten på Västra Sicklaön har föranlett arkeologiska undersökningar av exempelvis fornborgen på Henriksdalsberget, sjunkna båtar i Svindersviken och schaktsmassor vid Danviks hospital. Nu har det kommit turen till en husgrund på Kvarnholmen i Nacka.

Lämningen kommer att beröras av de siktsprängningar som planeras för vägen på Kvarnholmens västra udde. Nacka kommun har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för att få ta bort fornlämningen, och fått ett förhandsbesked. Fornlämningen får tas bort under förutsättning att en arkeologisk dokumentation och utredning utförs.

Husgrunden finns med i Riksantikvarieämbetets Fornsök med numret Nacka 287. Uppenbarligen är det en husgrund på c:a 4,5 x 5 meter belägen på Kvarnholmens norrvästra udde. I RAÄ står det så här om fornlämningen:

”Husgrund, ca 4,5×4 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. Övertorvad med stensyllar av natursten synliga i på alla sidor utom i N. I Ö hörnet är ett spisröse, ca 1,5 m i diam och 0,2 m h. Centralt i grunden är en grop, ca 1,5 m i diam och 0,2 m dj. Vid provgrävning i sprisröset framkom inget tegel. Vid provgrävning i kanten av den centrala gropen framkom inget sentida fyndmaterial undantaget ett fragment recent buteljglas i torven.”

Senaste undersökningen kom inte heller fram till något sensationellt men uppenbarligen finns det så sent som 1873 en hussymbol på generalstabskartan på stället. Men området har kraftigt förändrats sedan dess.

Husgrunden sedd från väst. (bild: Tomas Ekman)
Husgrunden sedd från väst. (bild: Tomas Ekman)

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: