Pengar till förstudie om naturreservat i Ryssberget

Bildningen av ett naturreservat i urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen går långsamt framåt.

I Alliansens budget för Nacka kommun för nästa år avsätts 1,5 miljoner till en förstudie för att inventera och i dialog med medborgare och andra intressenter ta fram underlag inför bildandet.

Rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ska säkerställas samt kopplas samman med omgivande grön- och strövområden.

Urskogen Ryssbergen i Nacka mittemot Kvarnholmen

 

Kommentera