Sju olika detaljplaner för bostäder och kontor i Henriksdal

Enligt en lista över Nacka kommuns lista över bostadsprojekt i Henriksdal med 50 nya byggnader är projektet vilande och delas upp i sju detaljplaner.

image

image

Kommentera