Trolldalen har stora naturvärden enligt Skogsstyrelsen och Nacka kommun

Nacka kommun och Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen är eniga att Trolldalen – skogen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken innehåller stora naturvärden med hotade och sällsynta växter och djur. Ändå vill kommunen skövla skogen för att bygga hus och bilvägar.

Stare i Svindersviken, Nacka
Stare i Svindersviken, Nacka (bild: annasnatur.se)

Skogsstyrelsen: Trolldalen har höga naturvärden

Skogsstyrelsen har gjort en övergripande inventering av naturen på och runt Henriksdalsberget, däribland Trolldalen. Trakten har delvis fått betyget klass 2 – ett område med höga naturvärden / regionalt värdefulla områden.

”I områden med höga naturvärden förekommer ofta en eller flera rödlistade arter, där finns goda förutsättningar för rödlistade arter och områdena innehåller ofta ekologiskt viktiga strukturer. Gemensamt för många områden med höga naturvärden är att de har värden som är mycket svåra eller omöjliga att återskapa”, skriver Skogsstyrelsen.

[ Skriv på namninsamlingen för att bevara Trolldalen ]

Reliktbock i Ryssbergen, Nacka
Reliktbock i Ryssbergen mittemot Kvarnholmen (bild: Ronny Fors)

Nacka kommun: Trolldalen har högre naturvärden än vad som tidigare angivits

Nacka kommun har inför planprogrammet för Henriksdal gjort en naturinventering i Henriksdal, däribland i skogen Trolldalen. Man antecknade signalarter (dvs. arter som indikerar höga naturvärden) och rödlistade arter (dvs. hotade eller nära riskzonen).

”Naturvärdesinventeringen bekräftar tidigare intressanta fynd. Inventeringen visar också på nya fynd i form av så kallade signalarter och så kallade rödlistade arter [både djur och växter]. Dessa nya fynd stärker och utvecklar tidigare bedömningar och innebär att naturvärdena visar sig vara högre än vad som tidigare angivits”, skriver Nacka kommun i planprogrammet för Henriksdal (sidan 68 – 70).

[ Skriv på namninsamlingen för att bevara Trolldalen ]

Ticka i skogen Trolldalen i Henriksdal, Nacka
Tallticka i Trolldalen (bild: Konstantin C Irina)

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: