Samråd pågår: Viktigt skydda skogen på östra Kvarnholmen

Kvarnholmsparken på Kvarnholmen i Nacka

Fram till 16 juni har du som boende, bostadsrättsförening eller folkrörelse möjlighet att lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan där alla natur- och rekreationsytor på Kvarnholmen och resten av Västra Sicklaön redovisas som tät stad och därmed skulle kunna bebyggas i framtiden.

Mycket folk på liten yta:
Upp till 4.200 pers / kvadratkilometer

Fram till 2026 kommer upp till 3.300 bostäder (c:a 6.600 – 10.000 boende), 1.000 arbetsplatser och en grundskola för 700 elever att byggas. Det betyder att 7.600 till 11.000 personer kommer att bo och jobba på Kvarnholmen i framtiden.

Halvön är c:a 2,6 kvadratkilometer stor. Det blir därmed en befolkningstäthet på 2.900 till  4.200 personer / kvadratkilometer jämfört med Stockholm innerstads befolkningstäthet på 2.900 personer / kvadratkilometer.

Ny översiktsplan öppnar för framtida exploatering:
Det oväntade kan hända

Men även när KUABs aktuella planprogram för Kvarnholmen har slutförts 2026 finns det en risk att markägare, byggbolag och Nacka kommun kommer överens om att bygga på befintliga rekreations- och grönområden. Läs nya översiktsplanen

Att det oväntade kan hända bevisar aktuella planprogrammet för Henriksdal där Nacka kommun vill bygga:

  • I befintliga rekreationsområden: På Henriksdalsringens innergård, torg och hundrastgård samt framför Henriksdalsringen mot Stockholms stad (så att många blir av med sin utsikt)
  • I befintliga naturområden: Gröna bältet runt Henriksdalsberget, dvs nyckelbiotopen Trolldalen och gröna branten mot Kvarnholmsvägen.

Tänk långsiktigt!

När 7.600 – 11.000 personer rör sig på Kvarnholmen kommer natur- och rekreationsområden på gångavstånd att vara ännu viktigare utan att behöva göra det till ett projekt där du måste åka långt. Dina barn behöver ytor att leka i och göra upptäcktsfärder. Du kanske njuter av promenadstråk, en grön utsikt från fönstret eller komma bort från storstans buller.

Synpunkter framförs skriftligt senast den 16 juni 2017 till:

  • Till Enheten för stadsutvecklings epost. Skriv KFKS 2016/704 i ämnesraden.
  • eller till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk stadsutveckling KFKS 2016/704, 131 81 Nacka

Vilka områden som borde skyddas i nya översiktsplanen

Här kommer förslag på några natur- och rekreationsområden på Kvarnholmen som du borde värna om. Klicka här för att läsa om andra naturområden och rekreationsområden på Västra Sicklaön som inte borde bebyggas.

Naturområden och rekreationsytor på Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda och Saltsjöqvarn

(3) Skogen Fredriksberg på östra Kvarnholmen

På Kvarnholmens östra och södra delen finns ett skogsområde som delas i tre bitar av Kvarnholmsförbindelsen och cykelvägen till Kvarnholmsparken. Området har nyttjats som sommarställe åt rika Stockholmsbor på 1700- och 1800-talet och kallades för Fredriksberg. En massiv stenmur och syrenbuskar vittnar om den tiden

Skogen Fredriksberg på Kvarnholmen i Nacka

Små stigar, sittbänkar och fågelholkar vittnar om att skogen fortfarande används som rekreationsområde. Inte minst för barnen som gjorde exkursioner här när Magiska trädgården hade sin verksamhet vid Disponentvillan.

”[Fredriksberg] har höga naturvärden. Flera imponerande gammelekar finns här. På södra Kvarnholmen finns en speciell flora med bl.a grådådra och piggfrö”, skriver Nacka Naturskyddsförening i broschyren Upptäck Naturen i Nacka “Vi [Naturskyddsföreningen] anser att Kvarnholmens ekar bör ses som en viktig länk i ett regionalt spridningssamband för eklevande arter”, skrev Naturskyddsföreningen i ett remissvar till Nacka kommun inför bygget av Kvarnholmsförbindelsen.

Förutom gammelekar och syrenbuskar hittar du här mäktiga tallar, tickor, torrakor och lågor. Du som gillar blommor kan glädjas över liljekonvalj, luktviol, smörblommor, vitsippor, majveronikan och vippärt. Barnen kan mumsa på smultron, blåbär och hallon. För inte att glömma ett rikt insekt- och fågelliv.

(2) Kvarnholmsparken på östra Kvarnholmen

Det vore synd om någon i framtiden skulle vilja bebygga Kvarnholmsparken med sin gräsmatta, lekplats, grillyta och utsikten mot Inloppet. Med upp till 11.000 personer på Kvarnholmen kommer den här ytan inte räcka till respektive trampas ned.

Kvarnholmsparken på östra Kvarnholmen i Nacka

(14) Butikstorget

I funkisområdet mellan tidigare Konsumbutiken, Nya stenhuset, Stora stenhuset och Alexanderskolan låg tidigare en av Kvarnholmens lugnaste ställen med en gigantisk ek i mitten och en lekplats närmare backen mot Hästholmssundet.

Gamla Konsum-butiken på Kvarnholmen i Nacka
Gamla Konsum-butiken på Kvarnholmen
(13) Gröna bältet norr om funkisområdet

Mellan funkisområdet och Kvarnholmsvägen finns ett grönt bälte som används delvis som rekreationsområde som många bord, bänkar och utomhusgrill vittnar om, dels som grönområde med härliga syrenbuskar. Skulle man bygga här i framtiden, så kommer många grannar i funkisområdet att gå miste om sin utsikt.

Rekreationsområdet norr om funkisområdet på Kvarnholmen i Nacka

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: