Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem överklagar byggplaner

Seniorernas rekreationsområde Vidablick på Norra platån bakom Danvikshem

Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem fortsätter engagera sig för att natur- och rekreationsområdet Vidablick / Norra platån mot Finnboda genom att överklaga HSBs byggplaner hos Mark- och Miljööverdomstolen. Ärendet avgörs 15 juni.

De två östra husen som HSB vill uppföra norr om befintliga seniorhuset där grannarna idag har sitt rekreationsområde
De två östra husen som HSB vill uppföra norr om befintliga seniorhuset där grannarna idag har sitt rekreationsområde

“Genomförs den exploatering som planen möjliggör riskerar inte bara mina huvudmän utsättas för negativa hälsoeffekter, utan skyddad natur och skyddade arter kan komma att påverkas på ett sätt som inte är förenligt med vare sig svensk rätt eller EU-rätt. Planen kommer även att medföra att ett stort antal personer kommer att diskrimineras p g a funktionsnedsättning i strid mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att hänsyn till kommuners självbestämmande skulle ta över är inte förenligt med någon av dessa regleringar”, står det i överklagandet.

Konkret är anledningarna för överklagandet är att byggplanerna

  • Borde ha föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning.
  • Försämrar tillgängligheten för seniorerna ytterligare. Redan nu når de 170 grannarna buss 53:s hållplats endast via en lång och brant gångväg.
  • Påverkar strandskyddet.
  • Påverkar naturvärdena i Engelska parken (skogen mellan Vilans skola och Danvikshem) som Skogsstyrelsen har klassat som “objekt med naturvärde” och där nära hotade arter som tallticka, vintertagging och reliktbock förekommer.
  • Påverkar värdefulla naturvärdesträd i planområdet, bland annat gammelekar.
  • Minskar grannarnas rekreationsytor. Seniorerna har bland annat en boulebana, terrass och lusthus här.
  • Försämrar ljusinsläppet till befintliga seniorhuset pga skuggbildning från nybyggnationen.
  • Medför erosionsrisk eftersom den branta förkastningsbranten utmed vattnet är genombruten av många sprickdalar.
Seniorernas rekreationsområde Vidablick på Norra platån
Norra platån & Vidablick är märka som orange 4 och delvis grönt 7 på Västra Sicklaöns naturkarta.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

4 reaktioner till “Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem överklagar byggplaner”

  1. kan brf-ar omkring stödja överklagandet eller har de redan gjort det?

  2. Bra jobbat! det finns ingen plats att bygga där som de visar på bilderna. Allt blir så tät! ingen rekreationsyta för barn heller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: