Saltkyrkan återuppstår i temalekpark på Kvarnholmen

I samband med Kvarnholmens dag 26 augusti kommer även Tor Svaes temalekpark Lilla Kvarnholmen att invigas där en byggnad återuppstår som revs för c:a fem år sedan: Sillmagasinet eller s.k. Saltkyrkan.

Bland de många intressanta byggnaderna som har rivits på Västra Sicklaön de senaste 30 åren finns även en hangarliknande byggnad av välvda limträplankor som stod på Kvarnholmens södra kaj mot Svindersviken mittemot Ryssbergen.

Nu rivna sillmagasinet (s.k. saltkyrkan) på Kvarnholmens södra kaj, Nacka
Nu rivna sillmagasinet (s.k. saltkyrkan) på Kvarnholmens södra kaj, Nacka

Kooperativa Förbundets fiskhantering

De södra kajerna började ianspråktas av Kooperativa Förbundet i slutet av 1930-talet för industriverksamhet, däribland en smörjoljefabrik.

På 1940-talet hade Kooperativa Förbundet sin fiskhantering här. Kajen kallades för Sillkajen och sillmagasinet uppfördes. Fisken kom från bl.a. Island med Kaupfélag Eyfirðinga KEAs fartyg ”Snæfell”. Så det var inte sällan som en isländsk flagga vajade i Svindersviken.

Sillmagasinet på Kvarnholmen
Sillkajen på Kvarnholmen innan rivningen av de gamla industribyggnaderna

Saltmagasin under andra världskriget

Under andra världskriget har byggnaden använts som saltmagasin av Statens Reservförrådsnämnden. Myndigheten hade som hade uppgift att handlägga frågor rörande inköp och lagring av importvaror som är av vikt för landets näringsliv och folkförsörjning i händelse av avspärrning i varutillförseln under kriget.

Grannarna på Kvarnholmen kallade därför tidigare Sillmagasinet för Saltkyrkan.

Vinterförvaring av båtar

Åren innan byggnaden revs av KUAB användes den av Stockholms Marina som vinterförvarade båtar.

Så här kommer Saltkyrkan / Sillmagasinet att se ut i Lilla Kvarnholmen
Så här kommer Saltkyrkan / Sillmagasinet att se ut i Lilla Kvarnholmen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: