Vårblommor även i resterna av Engelska parken nedanför Danvikshem

60 % av barnvänliga naturområdet Engelska parken mellan Vilans skola, Danvikshem och Finnboda har redan skövlats, skadats eller satts bakom skaket. Men i västra delen närmare Vilans skola har vårblommorna intagit marken.

Västra delen av Engelska parken ovanför Vilans skola

Västra delen av Engelska parken ovanför Vilans skola

Östra delen av Engelska parken är borta

Östra delen av Engelska parken är borta

Här växer just nu luktviol, scilla, vitsippa, hästhov, svalört, smånunneört mm.

Backtrav i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Backtrav

Humla i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Söt humla som letar i gräset

Hästhov i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Hästhov

Brännäsla i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Brännäsla

Gemsrot i Engelska parken

Gemsrot

Mahonia i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Mahonia

Vitsippa  i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Vitsippa

Svalört i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Svalört

Scilla i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Scilla

Luktviol i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Lunktviol

Smånunneört i Engelska parken mellan Vilans skola, Finnboda och Danvikshem

Smånunneört

Kommentera