Nacka kommun tillåter inte bostäder i stenmagasinet på Västra Finnbodavägen

Stenmagasinet på Västra Finnbodavägen 8 användes som linoljelager G. Somelius oljeslageri som anlades i Henriksborg i slutet av 1800-talet.

Ett bygglov gavs av Nacka kommun 2016 för ändrad användning från lager till kontor samt tillbyggnad. Bygglovet innebär att en ny byggnadskropp byggs i fem våningar innanför det befintliga murverket. De tre undre ligger innanför det befintliga murverket. Begäran om startbesked har dock ej lämnats in.

Lioljelagret i Henriksborg

Nacka kommun har nu tagit emot en ansöksn om bostadsanvändning. Men enligt kommunen skulledet innebära höga krav på buller och dagsljus. För att uppnå kraven finns det risk att kulturmiljövärdena förvanskas. En god boendemiljö, förutsätter att bostadsgård finns för de boende.

Då ruinen upptar större delen av fastigheten finns det få ytor att skapa bostadsgård på, vilket gör att fastigheten inte ärlämplig för bostadsanvändning

Ett svar till “Nacka kommun tillåter inte bostäder i stenmagasinet på Västra Finnbodavägen

  1. Lars-Åke Fredberg

    Enligt uppgift här finns inget bygglov för tillbygge i gamla linoljelagret på Västra Finnbodavägen. Ändå pågår arbete för fullt. Var kan man ta del av planerna? det talas om en brf med 8 lägenheter…?
    Lars-Åke Fredberg
    Sjökvarnsbacken 6
    Saltsjökvarn

Kommentera