Grannar har överklagat bygge på Östra Finnbodavägen – kommunen anser att förtätning är viktigare

I september 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Östra Finnbodavägen där ett nytt hus uppförs i trädgården mellan SLG-huset på Finnboda kaj och seniorboendet bakom Danvikshem.

Nacka Miljövårdsråd och Finnbodabergets boendeförening har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. Klicka här för att läsa handlingarna

Natur- och rekreationsområden i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda & Kvarnholmen

Boendeföreningen anser att kommunen inte har gjort en miljöbedömning för att säkerställa att det minst miljöförstörande utvecklingsalternativet väljs. 

Byggverksamheten på Finnbodaberget i HSBs och Stiftelsen Danvikshems regi har redan resulterat i att grundvatten bortleds som i sin tur gör att värdefulla träd i Engelska parken (branten mot Vilans skola – 7 grönt på kartan ovanför) håller på att dö. Där har också ett 40-tal träd fällts.

Grundvattenproblemet kommer kanske även att påverka de 200 – 400 år gamla ekarna intill det här bygget (4 orange på kartan ovanför).

200 – 400 år gamla ekar hotas av Nackas beslut

Även Nacka Miöjövårdsråd är inne på samma linje att kommunen inte gjorde en miljökonsekvensanalys och att befintlig natur och närmiljön kommer ta skada.

Vackra trädgården vid SLG-huset som ska bebyggas

Kommunen anser att förtätningen väger tyngre än natur och närmiljö

Nacka kommun viftar bort kritiken eftersom detaljplanen ”är i linje med kommunens vision om att bygga Nacka stad – det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. I översiktsplanen finns stöd för att området ska vara en tät stadsbebyggelse”.

Vidare förtydligar kommunen att de närboendes synpunkter inte väger lika tungt: ”Bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse, och i ett så pass centralt läge med god kollektivtrafikförsörjning är området särskilt lämpligt för tillkommande bebyggelse”.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

3 reaktioner till “Grannar har överklagat bygge på Östra Finnbodavägen – kommunen anser att förtätning är viktigare”

  1. Bara för att det står något i översiktsplanen så måste man inte följa den. Översiktsplanerna brukar i allmänhet innehålla några svepande formuleringar om vikten av att beakta natur-och kulturmiljöer, men när det kommer till kritan visas ofta liten hänsyn till dessa behov. I detta fall är det uppenbart att en förtätning är djupt olämplig i denna känsliga miljö.

    Som redan påpekats är det inga billiga bostäder som uppförs i detta attraktiva sjönära läge. Uppenbarligen går profiten före det allmännas bästa.

  2. Vadå ”bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse”? Det råder enbart brist på billiga hyresrätter. Alltså råder det endast allmänintresse av att det byggs hyresrätter som de som står i bostadskön har råd med. Och dessa bör byggas på lämplig plats, inte i grönområden. Allmänintresse råder gällande klimatet och den biologiska mångfalden. En ovarsam förtätning skapar dessutom vantrivsel och en massa problem med infrastruktur och annat.

  3. Alla politiker arbetar för att öka tillväxten, det är deras enda mål. Därför finns inga andra värden att bry sig om – och att hålla igång byggföretagen, bankerna, aktiemarknaden och börsen är heligt….då har några flerhundraåriga träd inget att komma med.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: