Korallröd vargmjölk på torrakor i Henriksdal

Vargmjölk heter en grå till korallröd slemsvamp som trivs på stubbar, torrakor och lågor. Den har hittats i urskogen Ryssbergen, nyckelbiotopen Trolldalen och nu även i skogsdungen mellan Henriksborg och Kvarnholmsvägen.

Skogsdungen (grönt 8 på kartan) kommer skövlas när Nacka ska förtäta Henriksdal med 1.900 nya lägenheter.

Det intressanta är att s.k. slemsvampar

  • inte är riktiga svampar utan amöbor och därmed mer besläktade med djur än svampar.
  • rör på sig genom att glida runt på död ved och samtidigt ta till sig näring från bakterier, svampar och död ved.
  • kam gå i dvala och bilda klumpar men bli aktiva igen tom efter decennier.

Vargmjölk på en torraka i Henriksdal

Vargmjölk på en låga i Henriksdal

Kommentera