Nära hotade vippärten växer i branterna i Trolldalen

Just nu syns i utkanterna av nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka små rosa blommor här och där. Det är vippärt, en växt som är på tillbakagång.

Sedan 2020 är växten därför nära hotad. Läs mer om rödlistningen

Skogsstyrelsen anser att vippärt är en s.k. signalart, alltså en indikator när man söker urskilja biotoper med höga naturvärden. En förekomst av en eller flera signalarter ses som vanliga tecken på att biotopen är speciell och därmed kan vara en så kallad nyckelbiotop. Något som Trolldalen är men som med Alliansens röster ska exploateras.

Vippärt i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka

Vippärt förekommer sparsamt i Sverige och växer i lundar, skogsbackar och skogsbryn. Den odlas också som prydnadsväxt.
Frukten är en långsmal, mångfröig, kal balja. Hela växten svartnar vid torkning varför det latinska namnet är lathyrus niger. Blommar i juni-juli.

Vippärt i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: