23 augusti: Natur- & kulturvandring i Trolldalen & Henriksdal

För 13 året i rad är du välkommen till en kostnadsfri natur- och kulturvandring för alla åldrar i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken på denna trakt mellan Nacka, Sjöstaden & Södermalm. ICA Nära Finnboda sponsrar vandringen.

Bloggaren Konstantin C Irina berättar om bl.a.

  • Vikingarnas tidigare närvaro i området
  • Arkitekturen & människorna på Henriksdalsringen
  • Intressanta omgivningar som Svindersvik gård, Finnboda, Finnberget & Kvarnholmen
  • Trolldalen i Per Anders Fogelströms böcker
  • Nyckelbiotopen Trolldalens natur – här finns rödlistade arter men också rådjur, rävar, grävlingar, ugglor och andra djur som trivs här
  • Nacka kommuns planer att skövla halva skogen som inte är större än 8 ha

Det kanske även blir musik och något gott från områdets handlare.

PLATS & TID

Samling kl 10 vid buss 53:s hållplats på Henriksdalsberget.

UTRUSTNING & CORONA

Ta med vatten, fika och bra skodon. Vandringsvägen kan vara utmanande och passar inte barnvagnar och rollstolar.

Håll 2 meters avstånd till varandra. Om du tillhör har förkylningsliknande symptom så ombes du inte delta. Munskydd välkommen.

MEDARRANGÖRER

Vandringen genomförs i samarbete med nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen och Nacka Hembygdsförening.

Kommentera