Faunadepå anläggs av Stockholms stad på Danviksklippan

Danviksklippan har tappat säkert ett 30-tal träd de senaste 10 åren men nu har Stockholms stad anlagt ett s.k. faunadepå på Danviksklippan bakom buss 55:s hållplats Henriksdal.

Stockholms stad har skövlat ett 20-tal träd i backen mot Anders Franzéns-park när parken skulle anläggas. Även i Danviksparken, framför Danviksklippans livs och intill pizzerian har träd tagits bort. Ibland stod de bara iväg för fastighetsägarnas eller stadens gatuarbeten. Ibland var de för gamla. Nya träd verkar ingen plantera däremot.

I tiderna då vi gillar konstgräsmattor, insekthotell, kommersiellt tillverkade bikupor (som slår ut vilda bin) och gröna tak har Stockholms stad tagit initiativet att anlägga en faunadepå.

Det är oklart om depån består av träden bakom som är döda (s.k. torrakor) eller ris och andra träddelar som har lagts i en hög bakom busshållplatsen. Ekologigruppen byggde faunadepån på Danviksklippan.

Faunadepå av död ved

Död ved lever brukar man säga. Det är alltså ibland mer liv i döda träd än i levande. Det är därför vi i kalhyggen i Norrland ser att skogsföretagen har lämnat några döda träd stående eller liggande.

Död ved bryts ner av svampar och insekter. Insekterna är mat till många fåglar. Fåglar och ekorrar bygger ofta bo i torrakor.

Faunadepå på Danviksklippan
Faunadepå på Danviksklippan

Trolldalen är bästa faunadepån

Bästa faunadepån är så klart våra naturområden där det finns både gamla levande träd och rikligt med död ved. Bäst exempel är skogen Trolldalen på Henriksdalsberget där man observerade rödlistade reliktbocken och svart praktbagge. Säker på grund av att skogen har rikligt med död ved.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Faunadepå anläggs av Stockholms stad på Danviksklippan”

  1. Sanslöst spännande ska det bli att se vad som kommer av denna depå! Underlig logik att ta bort naturgivna sk depåer och sedan försöka återskapa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d