Trafikregionråd Kristoffer Tamsons viftar bort kritiken om buss 55

Grannar på Danviksklippan, Saltsjöqvarn och i seniorhuset bakom Danvikshem men också trafikanter i Tanto och Hjorthagen har starkt kritiserat att busslinjerna 55 och 53 gjordes om.

Dels är det en ogynnsam ny sträckning som väckte kritik, t.ex. att en direkt bussförbindelse till T-Centralen har tagits bort och att buss 55 inte stannar vid Slussen utan i början av Hornsgatspuckeln. Dels har turtätheten gått ner till 20 – 30 minuter samt inga bussar tidigt på morgonen och efter 21:30.

Vänsterpartiet lämnade in interpellation om buss 55 & 53

Maria Mustonen (vänsterpartiet) ställde därför en rad frågor till trafikrådet Kristoffer Tamsons som ansvarar för förändringen:

  1. Av vilka anledningar och av vems initiativ gjordes omläggningen av linjerna 53och 55.
  2. Avser du att lyssna på trafikanternas protester och återställa linjerna som de var innan T21 trädde i kraft?
  3. Avser du att införa förändringar i trafikplaneringsprocessen så att den blir mertransparent och demokratisk?
  4. Anser du att de berörda har tillräckligt med inflytande i trafikplaneringsprocessen?

Trafikrådet svarade på interpellationen

Trafikrådet Kristoffer Tamsons (moderaterna) svarade 29 april så här:

Regionens kollektivtrafik ska vara tillgänglig och tillförlitlig. Den ska erbjuda smidiga och snabba resor och möta de behov som finns av resor. Som politiker ska vi säkerställa att kollektivtrafikens syfte uppnås. Det är genombeslut i regionfullmäktige och trafiknämnden vi sätter ramar och mål samt degrundläggande förutsättningarna för trafiken. Trafikförsörjningsprogrammet är ett av dessa styrande dokument.

Utifrån detta, tillsammans med andra mål och styrdokument samt ekonomiska förutsättningar, ska trafikförvaltningen säkerställa att kollektivtrafiken körs. Regionens kollektivtrafik utgör ett komplext system. Varje enskild busslinje och tågavgång är en del av ett större system som ska fungera och hänga ihop. Att planera och utföra trafiken kräver en djup kunskap och förståelse för helheten.

Därtill krävs en insikt om att kollektivtrafiken är beroende av många andraaktörer och en löpande dialog med dem om förutsättningarna för trafiken. Framkomlighet, gatu- och väghållning, trafikpåverkande byggen, omgivandetrafik och även myndighetsbeslut utgör bara några områden som måste beaktas i planeringen.

Det är därför trafiknämnden har haft principen att ge expertisen ansvar förexempelvis planering av enskilda linjer, hållplatsplaceringar och tidtabeller. Det utifrån de ramar och mål som politiken har beslutat. Ordningen har över tid gett oss mer och effektivare kollektivtrafik och antalet nöjda resenärer har ökad. Detta är en ordning som tjänat oss väl och som fortsatt bör gälla.

I fallet som interpellanten tar upp rörde det sig enligt uppgift om en paketlösning för linjerna 53, 54 och 55. Resultatet var att Västra Sicklaön fick ett utökat antalturer till och från Slussen med linje 53 och 55. Linje 54 förlängdes och skapade ytterligare kopplingar från Hjorthagen till andra delar av Östermalm som de inte hade tidigare.

Förändringarna beslutades av förvaltningen i enlighet med den trafikförändringsprocess som gäller sedan länge. Föreslag till trafikförändringar föregås av dialog med bland andra kommunerna [Nacka kommun måste ha gått med på det här?]. Detta för att lyssna in och fånga in synpunkter samt förankra eventuella förändringar och väga av olika intressen och behov av prioriteringar.

En politisk klåfingrighet ner på hållplatsplaceringar och enskilda busslinjers dragningar kan många gånger vara lockande. En sådan ordning skulle dock inte tjänakollektivtrafiken och våra resenärer väl.

Avslutningsvis är det viktigt att slå fast att förändringar av trafiken aldrig är ristade i sten. Vår kollektivtrafik ska förändras och ändras utifrån sammanvägda behov och förutsättningar. Över tid och mellan år. Detta för att säkerställa en så bra verksamhet som möjligt för så många som möjligt utifrån tillgängligaresurser. I detta ingår givetvis också att trafikplaneringen måste vara lyhörd förtankar och synpunkter. Det utgår jag ifrån gäller i samtliga fall.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Buss 55:s dragning mellan Danviksklippan och Finnberget
Buss 55:s dragning mellan Danviksklippan och Finnberget

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Trafikregionråd Kristoffer Tamsons viftar bort kritiken om buss 55”

  1. Vem har lurat i Tamsons att Västra Sicklaön fått fler avgångar? Titta på hur många färre avgångar Finnberget fått efter tidtabellbytet!
    Får man verkligen sprida osanningar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: