Brf Svindersvik vill bygga takvåning på Henriksdalsringen

Brf Svindersvik på Henriksdalsberget har lobbat för att ersätta Gula huset på Henriksdalsringens innergård med ett nytt bostadshus. Nu vill man även bygga takvåningar.

I början av oktober överraskades boende i bostadsrättsföreningen Svindersvik av ett professionellt gjort annonsblad med titeln “Dasslock eller gräddhylla?” i samarbete med Axelroth Arkitekter där styrelsen presenterade idén att ersätta befintliga vindsförråden med ett nytt våningsplan.

“Beräkningar visar att de renoveringar vi skulle vilja genomföra kommer att kosta i storleksordningen 140 miljoner kronor. Det vanliga sättet att hantera det här på är förstås att låna pengar i banken. (…) Därför har vi lagt tid på att undersöka andra möjligheter att finansiera våra behov”, förklarar Jan Huggare, ordförande i brf Svindersvik i annonsbladet.

Vidare förklarar han att lånen kommer betyda att avgifterna måste höjas men också att investeringen är en finansiell risk.

Beslut först på årsstämman 2022

7 oktober bjöds medlemmar i brf Svindersvik till ett infomöte där även medlemmar från de andra två bostadsrättsföreningarna deltog.

På föreningsstämman i oktober 2021 togs inget beslut om i frågan men det är sannolikt att det blir ett beslut på årsstämman i maj 2022 för att komma vidare.

Henriksdalsringen syns från nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget
Henriksdalsringen syns från nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget

Henkanborna tycker olika i frågan

Som vanligt med sådana projekt som påverkar vardagen och privatekonomin så har folk olika uppfattningar även i den här frågan. Här kommer några citat från Facebook-gruppen Vi på Henriksdalsberget:

“Det som bekymrar mig är infrastrukturen/trafiksituationen på Kvarnholmsvägen. Som uppenbarligen inte är anpassad för mer trafik. Har varit med om att 53an ”fastnar” redan i backen ner från Henkan på grund av trafikstockning. För att inte nämna alla bilar (+ avgaser) som dagligen hamnar i denna trafiksituation”, skriver Angela Ahola.

“Vissa av oss är inte boende av seriösa boende själ utan är spekulerande i boende! Låt oss kollektivt få ha åsikt om hur vi vill ha. Jag nöjer mig med att vi fortsätter vara ett samhälle med Pajalas innevånartal c.a 3000/4000″, säger Torbjörn Björnstedt.

‘”Skapa eget manöverutrymme. Höj avgiften nu. Bygg det egna kapitalet. Vi vet inte utfallet på bygga nytt och sälja. Det kanske går plus, eller så går det minus. Då kan vi inte stå utan handlingsalternativ. Därför behöver vi skapa robusthet i vår ekonomi”, skriver Mattias Qvarsell.

“ELLER så kan detta innebära att nacka satsar MER på berget & voila – gemensamma områden snyggas till, . ICAn renoveras, fasaderna snyggas till….. o vips så skjuter värdet i höjden på våra bostäder- det är ju inte skitdumt?”, undrar Niklas Ekan Ekblom.

“Att fastigheter måste rustas upp är samma för alla vart man än bor i landet. Om det nu ska byggas på tak och gård så tyder jag texten som att finns möjligheter till detta”, skriver Sara Hammarström.

“Personligen tror jag att lägenheter på taket skulle sätta Henkan på kartan ytterligare och skapa väldigt starkt köpsug/värde generellt för vårat berg och det ser jag bara som positivt”, menar Jonathan Glad.

Glöm inte framtida bostadsprojekten på nordvästra Sicklaön!

Nacka kommun jobbar med detaljplaner på som omfattar c:a 4.500 nya lägenheter på nordvästra Sicklaön – mest i Henriksdal / Finnboda och Kvarnholmen / Gäddviken / Finnberget men även några i Saltsjöqvarn och bakom Danvikshem.

Planerna har kommit olika långt. Men om bara 3.000 av dessa blir verklighet och bostadsmarknaden är mättad redan 2027 som SBAB skriver så kan det här projektet bli en finansiellt risk för brf Svindervik. Bostäderna kommer att behöva konkurrera med nya lägenheter på Kvarnholmen, Gäddviken eller Saltsjöqvarn.

Det sympatiska i projektet är idén om ett helt nytt energisystem för att minska energiåtgången och kanske även producera egen el genom solceller på taket. Energi som inte är fossil har en ljus framtid.

En annan utmaning är att grannarna på Henriksdalsringen i decennier kommer att uppleva stora störningar (sprängningar, grävarbeten, avspärrningar, transporter…) från de många bostadsprojekten på och runt Henriksdalsberget, reningsverkets om- och utbyggnad och Nya Östbergatunneln. Då kan det här projektet vara ännu ett störningsmoment.

En granne påpekade trafikstockningarna på Kvarnholmsvägen som härrör från att Nacka förtätar och från att många bilister använder Svindersviksbron och Kvarnholmsvägen som genomfartsväg.

Bilkö på Kvarnholmsvägen mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget
Bilkö på Kvarnholmsvägen mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: