Nacka miljöpris 2021: Grannarna har nominerat mig

Fram till 12 november kan du nominera mig till Nacka miljöpris för värdefulla insatser för att förbättra miljön. Ett 50-tal grannar har redan nominerat mig.

Natur- & stadsvandring på Danviksklippan

Nacka kommun skriver att till Nacka miljöpris nominerade personers eller organisationers insatser ska

 1. bidra till minst ett av Nackas miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, rent vatten, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv och hållbar utveckling av miljön.
 2. vara framåtsyftande och utvecklingsbart.
 3. vara nytänkande.
 4. ha spridningseffekter som sporrar andra att bli miljöframsynta.
Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.
Karta med natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill ha kvar även när Nacka bygger stad.

Mina insatser för miljön och naturen i Nacka

Sedan 2007 har jag främst jobbat med att skydda natur- och rekreationsområdena på västra Sicklaön som Trolldalen (Henriksdalsberget), Ryssbergen (Vikdalen), Svindersberg (Finntorp), Bageriberget (Saltsjöqvarn), Engelska parken (Danvikshem) m.m. genom att

 • hålla c:a 30 natur- och kulturvandringar med mellan 20 och 79 deltagare var. Deltagarna kommer inte bara från västra Sicklaön utan även från andra delar av Nacka och Stockholm. Insatsen hjälper främst inom punkt 4.
 • anordna naturvärdesinventeringar i Trolldalen och på Svindersberg för att hitta och dokumentera rödlistade och fridlysta arter. Insatsen hjälper främst inom punkt 1 (rikt växt- och djurliv samt hållbar utveckling av miljön) men även punkt 4.
 • arrangera städdagar i Trolldalen och på Bageriberget, som nu senast på Håll Sverige rent-dagen. Insatsen hjälper främst inom punkt 1 (giftfri miljö) och punkt 4.
 • hålla naturfototävlingar i social media. Insatsen hjälper främst inom punkt 4.
 • sprida kunskap om västra Sicklaöns natur på vastrasicklao.se, i social media och genom mitt nyhetsbrev med 1000 prenumeranter för att få fler att komma ut i naturen. Insatsen hjälper inom punkt 1 (hållbar utveckling av miljön) men främst inom punkt 4.
 • värna om bra kommunikationer genom insändare, namninsamlingar, brev till tjänstemön och politiker inom SL, Trafiknämnden & Trafikförvaltningen. Insatsen hjälper främst inom punkt 1 (begränsad klimatpåverkan).
 • engagera sakägare i pågående exploatering av naturområden på västra Sicklaön genom att hålla bomöten, stadsbyggnadsvandringar, ta fram mallar för att lämna in synpunkter och ha en dialog med myndigheter, politiker och fastighetsägare. Insatsen hjälper inom punkt 1 (begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, rikt växt- och djurliv samt hållbar utveckling av miljön) men även punkt 3 (föreslå andra lösningar) och punkt 4.
 • hålla Magnoliadagen varje år för att minnas författarinnan Tora Dahl. Insatsen hjälper främst inom punkt 4.
 • Naturvandring 2010 i Trolldalen, Nacka, Konstantin berättar
 • Naturvandring 2012 i skogen Trolldalen, Nacka
 • ICA-handlaren Susan Bardevik
 • Paraplyer och regnrockar i Trolldalen på Henriksdalsberget, Nacka
 • Natur- och kulturvandring från Henriksdalsberget till Kvarnholmen 2010
 • Naturvandring runt Hammarby sjö med avslutning på Danviksklippan
 • Bomöte på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal

Så här nominerar du Konstantin Irina till Nacka miljöpris 2021

Senast 12 november kan du nominera en person eller organisation till Nacka miljöpris. Nacka kommuns miljöutskott avgör vem som vinner.

Själv tänker jag att mina aktiviteter för att bevara naturen på västra Sicklaön får ännu mer publicitet om jag vinner. Prispengarna används för att finansiera broschyrer, vepor, inhyrning av mötesrum, affischer, domännamn m.m. Något som jag hittills har behövt betala ur egen ficka.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Nacka miljöpris 2021: Grannarna har nominerat mig”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: