Hundrastgård på Kvarnholmen får positiv respons av kommunen

I mars 2022 beslutade natur- och trafiknämnden att reservera medel för att anlägga en hundrastgård på Kvarnholmen efter att ett medborgarförslag hade kommit in.

Det byggs så att knakar på Kvarnholmen. Många grannar har hund men det saknas en hundrastgård. De närmaste hundrastgårdarna ligger på Henriksdalsberget, i Saltsjöqvarn och i Henriksdalshamnen. I januari inkom därför ett medborgarförslag om en ny hundrastgård.

Kommunen kommer att investera c:a 200.000 kronor för att fixa en sådan samt c:a 28.000 kronor om året för att sköta om den.

Det blir en enklare hundrastgård utan agilityutrustning. Därtill en papperskorg vid gångvägen.

Fel att placera hundrastgården på naturmark

Det enda negativa är nog placeringen norr om Svindersviksbron intill gångvägen ner till Kvarnholmsparken.

Detta är naturmark som alltså kommer att “ätas upp” av en hundrastgård när i stort sett hela Kvarnholmen täcks med asfalt och betong. Här växer bland annat fridlysta blåsippan.

Karta visar föreslagen placering av hundrastgård på Kvarnholmen
Karta visar föreslagen placering av hundrastgård på Kvarnholmen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

3 reaktioner till “Hundrastgård på Kvarnholmen får positiv respons av kommunen”

  1. Både Ryssbergen och Trolldalen kommer exploateras. Naturytor på Kvarnholmen som Tre Kronors backe och även gröna släntarna mot Södra kajen har redan försvunnit. Det är inte bara blåsippan som kommer trampas ner vid eventuell användning som hundrastgård utan det finns här växter som annars inte hittas i Nacka utan förklaras med Kvarnholmens historia. Bättre hitta redan i anspråktagen mark för en hundrastgård.

  2. PS. OBS att naturområdet naturligtvis måste få vara kvar precis som det är och endast inhägnas med ett staket. Inga fler tillrättalagda och grustäckta hundrastgårdar tack!, jmf fina hundgården på Henriksdalsberget – så ska det se ut.

  3. Förslaget gäller endast en mycket begränsad del av naturområdet. Mitt förslag är att avsätta hela udden, dvs från bron och ner till vattnet, som hundområde. Allt som oftast anläggs hundrastgårdar precis vid trafikerade vägar och med bara trist grus och här får hundägare och hundar hålla tillgodo. Idag finns inte ett enda hundområde på vare sig Kvarnholmen eller i Finnboda. Vid alla gräsytor står skyltar med förbud för hundar. Hundar och hundägare har endast gator och trottoarer att hålla till på. Detta är oacceptabelt.
    Hundar, liksom barn, behöver springa av sig, busa och leka och det kan de inte göra på trottoarer och gator. I Finnboda och på Kvarnholmen finns extremt många hundar men hittills har ingen tagit någon som helst hänsyn till deras eller deras ägares behov. Däremot finns det minst 5 lekplatser och stora gräsytor för barnen. Dags nu att även se till hundar och hundägares behov. Som biolog och fd kansliråd på Miljödepartementet ser jag allvarligt på att inte minska den biologiska mångfalden men Blåsippan må vara fridlyst men finns på många många platser i Nacka. Bevara Ryssberget och Trolldalen så kan alla behov tillfredsställas. Dock räcker det inte med endast ett hundområde på Kvarnholmen – även i Finnboda behövs en gräsplan för hundar! Det finns många platser där detta är möjligt. T ex markytan vid Vilans skola- där flyktingbostäderna tidigare stod. Eller nedanför Danvikshem där det nu är en fd parkering och en gräsyta- Perfekt för våra fyrfota. Eller vid den gamla gula industribyggnaden intill den lilla båthamnen i Finnboda, som nu ska rivas. Och det finns många många fler ytor som kan användas för detta ändamål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: