Kommunens utredning av fornborgen på Henriksdalsberget ifrågasätts

Inför planprogrammet för Henriksdal lät Nacka kommun undersöka fornlämningarna på Henriksdalsberget. Det påstods att dessa härstammar från fägator och inte från en fornborg. Nu får det påståendet mothugg.

Inför bygget av Henriksdalsringen undersökte arkeologen Björn Ambrosiani fornlämningarna på Henriksdalsberget. Han kom fram till att dessa härstammar från en fornborg med enkla murar och en del i ett system av utkiksplatser längs farleden ut till Saltsjön.

Sedan dess finns fornborgen på Henriksdalsberget med i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.

Ny undersökning på kommunens uppdrag

Inför framtagningen av planprogrammet för Henriksdal där slänten ned mot Kvarnholmsvägen ska bebyggas lät Nacka kommun återigen undersöka fornlämningarna.

Stockholms Länsmuseum kom då fram till det mycket passande resultatet att muren som hittades är “välbyggd och härrör sannolikt från 1700-talets bete”.

Frågor om fornborgen kvarstår

Nyhetssidan Sverigereportage ifrågasätter dock de här undersökningarna på flera punkter, däribland:

  • Murresterna består av ibland stenblock som är stora som mindre personbilar, alltså överdimensionerade för sitt syfte.
  • Terrängen runt dessa murar är pga stenblocken svåra att ta sig fram till fots och kan inte ha funkat som väg på 1700-talet.
Murrester efter fornborgen på Henriksdalsberget
Murrester efter fornborgen på Henriksdalsberget

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d