Brf får 15 miljoner i bidrag till energibesparing

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 på Henriksdalsringen har fått ett bidrag på nästan 15 miljoner kronor till åtgärder för att spara energi.

Villkoret är att bostadsrättsförening på Henriksdalsberget medfinansierar åtgärderna med egna 15 miljoner kronor och att åtgärderna leder till en energibesparing på minst 20 %.

Bland åtgärderna för att spara energi finns:

  • En extra glasruta monteras på insidan av alla fönster i alla lägenheter (istället för att byta ut alla fönster).
  • Nya tätningslister till alla fönster.
  • Solpaneler på alla tak till vindsförråden.
  • Mätning och debitering (IMD) av förbrukningen av kran/dusch-varmvattnet i varje lägenhet.
  • Finjustering av bostadsvärmen till varje port.
  • Byte till LED-belysning i garage och trapphus (redan klart).
  • Dessutom kanske installation av egna elmätare (IMD) för att dels eliminera varje boendes nätavgift till Nacka Energi och dels kunna utnyttja egenproducerad el från solcellerna på taket.

Brf Utsikten 1-35 var också tidiga ute med att installera solceller på taket.

Extrastämma i brf Utsikten 1-35 bestämmer

17 januari håller brf Utsikten 1-35 en extrastämma för att godkänna de presenterade förslagen till energisparåtgärder samt att styrelsen engagerar konsulter från AFRY för att bistå i projektet fram till dess avslutande. Läs mer om initiativet på brf Utsiktens egen webbplats

Stämman godkänner också föreningens egna utgifter på ca 15 miljoner kronor samt de tillskjutande kostnader som kan komma att uppstå i samband med energisparåtgärderna men som inte kan ingå i bidraget.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: