Många grannar ville veta mer om planerade 1900 lägenheterna på Finnberget

I förra veckan kom runt 50 grannar till bomötet i gemensamhetslokalerna på Finnberget för att höra mer om de planerade 1900 lägenheterna på och nedanför Finnberget.

Projekten på Finnberget ingår i Nacka kommuns plan att göra om västra Sicklaön till tät stad för att få en tunnelbana till Nacka köpkvarter, Järla och Nacka Forum.

Befolkningen på och nedanför Finnberget ska öka från dagens c:a 588 personer till över 4.000 personer år 2040.

Makena Engström (boende på Finnberget) hjälpte mig att samordna bomötet

Många frågor om trafik, natur och störningar under byggtiden

Grannarna på Finnberget i de två brf:en hade många frågor

  • Kollektivtrafik: Kommunen tycker att bostadsområdet är “välförsett med busstrafik” men vill jobba för effektiv busstrafik till tunnelbanan i Nacka Forum.
  • Trafiken på Finnbergsvägen och Kvarnholmsvägenkommer öka till 7100 fordon / dag inkl. trafikstockningar, buller, avgaser m.m.
  • Utsikten från befintliga bostadshusen
  • Påverkan under byggtiden: Minst 10 års bygg- och anläggningsarbeten är inplanerade med sprängningar, tunga transporter, störningar i trafiken etc.
  • Föroreningar: Har redan konstaterats i bergrummen under Finnberget, i sedimenten i Svindersviken och i naturmarken nedanför brf Saltsjöhöjden.
  • Naturvärden: Naturmark på och nedanför Finnberget kommer bebyggas trots att den ingår i spridningssamband för ädellöv- och tallhabitat. Naturvärdesinventering har gjorts och fågel- och fladdermusinventering planeras.
  • Miljö och vatten: Fler ytor blir hårdgjorda och kan inte ta upp dagvatten. Vattenförsörjningen av bostadsområdet ska också garanteras.
  • Barn: Naturmarken används av barnen som strömområde och kommunen hänvisar då till Trolldalen mittemot där de tillgängliga delarna kommer minska betydligt pga exploatering.

Datum för samråden

Enligt tjänstemännen kommer kommunen oktober 2023 att hålla samråd för Hantverkshuset (Lerch / Kvarnholmen Hostel) och september 2024 för Utsikten (sydvästra Finnberget) och Förmansbostaden.

Det är oklart när samrådet för Gäddviken (sydöstra Finnberget, Hästholmssundet, Dramatens ateljéer…) kommer hållas.

Arbetsgrupp för södra Finnberget bildad

De boende har bildat en arbetsgrupp för att samla information om byggprojekten och jobba för att de boendes intressen beaktas.

Södra Finnberget ska exploateras

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: