Nya träd planteras i Alphyddan och Finntorp

I samband med att Värmdövägen görs om till stadsgata har många träd tagits ner av kommunen i bland annat Alphyddan och Finntorp. Nya inhemska och exotiska träd och buskar kommer planteras beroende på områdets karaktär.

Buskar och inhemska träd i Alphyddan

I området mellan Alphyddan och Värmdövägen, där träd har tagits bort, ska det byggas ramper, trappor och murar för att skapa förbindelser mellan Alphyddan och Värmdövägen.

På de återstående ytorna planteras buskar, både marktäckande och högre buskar. Här planteras också inhemska träd som skogsek, rönn, tall och skogslönn. Läs mer på nacka.se

Exotiska och inhemska träd i Finntorp

I Finntorp finns idag en blandning av exotiska träd och inhemska träd i Settervalls park, Nacka kyrkogård och bostadsområdena från 1950-talet.

Den kombinationen kommer att användas runt Setterwalls park. På Värmdövägen skapas dessutom en allé med lönn och lind.

Settervalls park & Settervallska villan
Settervalls park & Settervallska villan

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: