Hemlig natur bakom disponentvilla på Kvarnholmsvägen

I samband planerna för upp till 1900 nya lägenheter på södra Finnberget och Gäddviken passade jag på att undersöka vilken naturmark som kan komma att försvinna. Då upptäckte jag en skogsdunge bakom disponentvillan.

Då upptäckte jag en liten skogsdunge intill stranden bakom Lerch inredningar, disponentvillan och Operans / Dramatens ateljéer mellan Sjöpolisens hamn och Finnboda båtklubb.

Naturmarken ägs av Vasakronan som inom detaljplanen för Gäddviken vill riva ateljéerna. Det vore trevligt om det här kunde bli välskött naturpark istället för att försöka någon en aning artificiell park i Hästholmssundet.

Disponentvillan på Kvarnholmsvägen 54
Disponentvillan på Kvarnholmsvägen 54

Skogsdunge med naturvärdesklass 3

Nacka kommun har gjort en naturvärdesinventering för skogsdungen inför kommande samråden för södra Finnberget och Gäddviken. Där redovisas att skogsdungen har påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3 på skalan 1-4 – jämför med Trolldalen som når naturvärdesklass 2 och Ryssbergen som når naturvärdesklass 1).

Naturvärdesklassningen bygger på bl.a. förekomsten av

  • fridlysta växterna liljekonvalj och blåsippa och rödlistade talltickan.
  • gamla, grova eller döda tallar, ekar och lönnar, varav fyra är “särskilt skyddsvärda träd” och många är “skyddsvärda träd”. Det står också många “framtidsträd” här, alltså som inte som är runt 50 – 100 år gamla och som skulle kunna bli skyddsvärda.

Stor mångfald i skogsdungen

Här finns det både stora stenblock och gamla stenmurar, terrasser och trappor. I skogsdungen växer även klibbal, körsbär, hassel, druvfläder, syren, björkar, veronika, förgätmigej, löktrav, tjärblomster m.m.

Det är alltså en blandning av vild vegetation och rymlingar från parker.

Fin utsikt från skogsdungen

Härifrån ser du båtklubbarna i Svindersviken, Alphyddan, Finntorp och så klart Svindersvik gård.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: