Rödlistade grå kantarell upptäckt i Trolldalen

Svampen grå kantarell är senaste tillägget till listan med 50 rödlistade, fridlysta eller annars värdefulla arter i hotade skogen Trolldalen som Alliansen och Miljöpartiet vill exploatera.

En granne på Henriksborg har ett spännande Instragram-konto där hon presenterar olika svampar och tickor som hon har fotat i Nacka, Storstockholm och på andra ställen.

Vi tipsar ibland varandra om intressanta svampar i Trolldalen, ödekyrkogården mellan Finnboda och Vilans skola samt i naturen runt Svindersviken.

Grå kantarell växer i hassellunden i Trolldalen

Hennes senaste upptäckt är grå kantarell som växer i klungor under hasselträden intill ståltrappan ner från Henriksdalsbacken till Svindersviken.

Häxägg eller stinksvamp i Trolldalen, Nacka
Häxägg eller stinksvamp i Trolldalen, Nacka

Där upptäckte hon också svart trumpetsvamp. När jag skulle kolla efter själv upptäckte jag även ett ungt häxägg (stinksvamp) och även gul rottryffel.

Gul rottryffel i Trolldalen, Nacka
Gul rottryffel i Trolldalen, Nacka

Tyvärr hittade jag inte längre pokalmurklorna och tennisbollliknande skålröksvampen som jag observerade förra året i närheten. Nacka kommun röjde radikalt runt gångvägen. Kanske murklan återkommer ett annat år.

Pokalmurkla i Trolldalen, Nacka
Pokalmurkla i Trolldalen, Nacka

Grå kantarell hotas av avverkningar

Grå kantarell eller craterellus cinereus bildar mykorrhiza med ädellövträd som bok, ek och hassel. De växer endast i skogar, ängar och hagmarker med gamla lövträd.

Att grå kantarell är rödlistad beror på att antalet fynd har minskat kontinuerligt. Man skattar att det bara finns 7000 reproduktiva individer av svampen fördelade på runt 350 fyndställen.

Minskningstakten uppgår till 15 % de senaste 50 åren och förväntas fortsätta i samma takt under de kommande 50 åren.

Minskningen av förekomsten beror antagligen att det finns färre miljöer med riktigt gamla lövträd i miljöer med lång kontinuitet. En annan förklaring förutom avverkning är ökad kvävebelastning. Idag får grå kantarell rödlistningen nära hotad (NT) men närmar sig gränsvärdet för sårbar (VU).

Genom att Miljöpartiet nu stödjer Alliansens plan att exploatera Trolldalen trots rekordmånga 1600 synpunkter från boende, miljö- och hembygdsorganisationer under samrådet riskerar även denna miljö att försvinna.

Karta med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. västra Trolldalen (= första etappen i planprogrammet för Henriksdal)Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka
Till vänster ser du områdena i Trolldalen som Alliansen + Miljöpartiet vill exploatera. Till höger ser du Trolldalen som den är idag

Tvivelaktiga inventeringen av Trolldalen inför samråd

Inför samrådet har Nacka kommun pliktskyldigt gjort inventeringar av naturen i Trolldalen. Tyvärr så valde man en medelintensiv metod, alltså att inte ge inventeringskonsulterna tillräckligt med tid och möjlighet att inventera under olika perioder av året.

Det har gjort att många rödlistade, fridlysta och annars värdefulla arter har missats. Boende och hobbyekologer själva fick dokumentera arter och låta experter värdera dessa fynd.

Så nästan hälften av de runt 50 rödlistade, fridlysta och annars värdefulla arterna i Trolldalen har hittats utanför kommunens officiella inventeringar.

Det här nyaste fyndet bevisar att det finns ännu fler arter.

Fler hotade svampar i Trolldalen

I Trolldalen har tidigare 17 olika svampar och tickor observerats som är rödlistade, fridlysta eller som signalerar höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen:

 • Tallticka (rödlistad)
 • Ekticka (rödlistad)
 • Rutskinn (rödlistad)
 • Oxtungsvamp (rödlistad)
 • Kantdyna (rödlistad)
 • Svartöra (rödlistad)
 • Barkticka (signalart)
 • Blodticka (signalart)
 • Rostticka (signalart)
 • Rävticka (signalart)
 • Hasselticka (signalart)
 • Grovticka (signalart)
 • Spröd vaxskivling (signalart)
 • Blomkålssvamp (signalart)
 • Mandelriska (signalart)
 • Svavelticka (signalart)
 • Valkticka (delvis signalart)

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: