Fler kontor planeras i Henriksdal när Nacka bygger stad

Kontorshuset Henriksborg och DanvikCenter gör att andelen kontor är redan idag stort mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget, alltså på ytan där Nacka kommun vill bygga nya bostäder.

Eftersom tunnelmynningar till Henriksdals reningsverk ligger inom området kommer man inte att kunna bygga i omedelbar anslutning till dessa. Istället kommer det att bli aktuellt med fler kontor.

I dagsläget är det dock inte klart vilket avstånd till tunnlarna måste hållas för bostäder. Nacka kommun tror dock inte att detta kommer att påverka totala antalet bostäder i området.

”Vi ska bygga 14 000 bostäder mellan Hammarby sjöstad och Nacka forum och det innebär att kommunen behöver bygga väldigt tätt och med tanke på tunnelbanan kommer det att bli tätt på många platser i västra delen när Nacka bygger stad”, säger Sam Carlsson vid Nacka kommun till Sveriges Radio.

Fult parkeringshus och ingång till skyddsrum mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget

Fult parkeringshus och ingång till reningsverket mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsberget

Kommentera