Granne föreslår intresseförening i Saltsjöqvarn inför planerade byggprojekt

Bussterminalen i Henriksdal - Kvarnholmsvägen

Pensionerade grannen Åke Raushagen har följt utvecklingen i och kring Saltsjöqvarn som kommer att många närstående byggprojekt i samband med Nacka kommuns förpliktelser att bygga nya bostäder för att kunna försvara en tunnelbanelinje mot kommunen.

Han har därför lämnat in ett förslag till Saltsjöqvarns samfällighetsförening att bilda en intresseförening som står utanför samfällighetens ansvar att driva boendefrågor.

”För att Nacka skall få de utlovade (tunnelbane-)stationerna har kommunen utfäst sig att bygga c:a 13.000 nya lägenheter utöver de som redan är projekterade. Kommunen har gått ut med att målet är 15.000 nya lägenheter skall byggas. Många av lägenheterna kommer att hamna i vårt närområde varför vår närmiljö kommer att påverkas”, skriver han i förslaget.

Medan Henriksdal kommer att pumpas fullt med nya lägenheter (plus en tillfällig bussterminal under ombyggnaden av Slussen, plus en rejäl utökning av Henriksdals reningsverks verksamhet) kommer området inte att få mycket i utbyte. Ingen tunnelbana. Ingen Tvärbana.

”Jag föreslår därför att samfälligheten startar ett initiativ för att det bildas en intresseförening som jobbar för att våra intressen tas tillvara i denna stora omvandlingsprocess. Samfällighetens ordförande har klarlagt att samfällighetsföreningen bara är där för att förvalta och i detta perspektiv måste en separat förening etableras för att driva framtidsfrågorna inkl. kommunalt övertagande av samfällighetens ansvar för vägar, tunnlar och kajer”, skriver Åke Raushagen vidare.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: