Upphandlingsstart för Kvarnholmsförbindelsens entreprenör

2 februari håller Nacka kommun ett informationsmöte för entreprenörer som vill bygga Kvarnholmsförbindelsen, alltså bron över Svindersviken och den hård kritiserade tunneln under Ryssbergens urskog.Upphandlingen följer Lagen om offentlig upphandling och annonseras i Europeiska unionens officiella tidningssupplement, databasen TED. Annonsen publiceras 9 februari 2011. Läs mer på nacka.se

Byggstart är tidigast andra kvartalet 2011. Utbyggnaden beräknas tidigast bli klar tredje kvartalet 2013.

Film om Kvarnholmsförbindelsen

För att visualisera projektets utformning och omfattning har man tagit fram en informationsfilm.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: