Nya småbåtshamnen på Kvarnholmen ska kunna utnyttjas av alla på gångavstånd

KVARNHOLMEN | På Kvarnholmens södra del mot Svindersviken kommer bryggor och en småbåtshamn med c:a 100 båtplatser att  byggas.

Småbåtshamnen på Kvarnholmens södra kaj
Småbåtshamnen på Kvarnholmens södra kaj (bild: Erséus Arkitekter)

Hamnen består av tvärgående bryggor som kopplas till en brygga längs kajen där gående får promenadmöjlighet. Hamnpromenaden utförs av trä och ansluter i den östra delen till gångbanan längs Södra kajen, via en ramp. Placeringar, utformning och omfattning av bryggor kommer att studeras närmare i projekteringsskedet.

I planområdets västra del finns planer på viss båtanknuten service t ex hamnkontor, kanotförvaring och toaletter. Dessa funktioner kan inrymmas i en paviljong som placeras vid parken i västra delen av planområdet. Planförslaget medger även mindre “sjöbodar” för förvaring etc i anslutning till respektive brygga utefter kajen.

Nacka kommuns Tekniska Nämnden påpekar att

  • detaljplanen avser att småbåtshamnen ska endast nyttjas av boende på Kvarnholmen. Men det är svårt att säkerställa. Istället föreslås att villkora upplåtelsen av vattenområde för bryggor med att endast boende inom definierat gångavstånd har rätt att vara medlem och ha båtplats.
  • gatumarkparkeringen troligen inte kommer att räcka till för besökare till de olika verksamheterna. Konflikter kan uppstå samt att parterna kräver att parkeringar reserveras för det egna ändamålet. Tekniska Nämnden bedömer att besöksparkeringen kommer att behöva avgiftsbeläggas och P-övervakas.

Läs mer om båtklubbar på Västra Sicklaön.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: